Zakres działania:

Pracownia psychologiczna „PSYCHOTESTY” prowadzi badania psychologiczne12

(zwyczajowo: psychotesty, badania psychotechniczne)

osób zawodowo zajmujących się kierowaniem pojazdami,

operatorów wszelkiego rodzaju maszyn, osób pracujących na wysokoœściach,

a także osób posługujących się bronią i materiałami wybuchowymi.

 

Prowadzimy badania:

- kierowców (pełny zakres badań)12

- operatorów wózków, maszyn, dźwigów

- badania wysokościowe

- badania osób posługujących się bronią i materiałami wybuchowymi

- badania sędziów, prokuratorów, kuratorów, detektywów

- prowadzimy terapię (także związaną z wypadkami komunikacyjnymi)